Profile

Full Name:
Petros Ośmiokrotny
Pronouns:
He/Him
 Status:
Cohabiting
Sexual Preference:
Fetish
About:
(for English use https://deepl.com/ translator )

Mam zdolność, a więc obowiązek, aby przyczyniać się do rozwoju własnego, osób związanych ze mną, oraz całej planety. Jednocześnie i od teraz!

Stworzę samodzielną grupę działania, która dokonywać będzie ewolucyjnych przełomów w imieniu planety i zamieszkujących ją istot. Jedna planeta, jedno życie!

Przekażę tę ideę innym, zdolnym do organizowania kolejnych grup tego rodzaju.
Z czasem, w sposób naturalny, grupy te będą się łączyć na coraz wyższych poziomach świadomości i skuteczności -- w obronie wszystkich istot czujących!

Przetworzone z: https://en.wikipedia.org/wiki/First_Earth_Battalion#Credo