Cover photo for this channel


Nie chcemy wymierać. Nie chcemy, żeby kryzys klimatyczny i kryzys bioróżnorodności sprowadziły zagładę na nas i na inne gatunki.

Politycy nas zawiedli. Wszyscy. "Grzeczne" protesty - marsze, petycje, udzielanie się w konsultacjach społecznych - nie działają. Pozostało nam pokojowe obywatelskie nieposłuszeństwo.

[obecnie strona udostępnia treści z twittera i facebooka XR Polska. Jeśli chcesz współtworzyć Mastodona i pomóc mu się uniezależnić, pisz do nas tu albo na media@xr.org.pl]

FollowingFollowers
61141